Bror Magni Nilsson

Födelsedatum:1926-03-02
Dödsdatum:2017-05-01
Gravnummer:1 D2 13-14

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta