Conny Kent Ove Valtersson

Födelsedatum:1962-09-23
Dödsdatum:1993-01-27
Gravnummer:1 D2 141-142

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta