Ebba Maria Nordhuus

Födelsedatum:1906-07-09
Dödsdatum:1965-03-29
Gravnummer:1 D2 139-140

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta