Elin Elisabeth Sandberg

Födelsedatum:1900-08-05
Dödsdatum:1986-07-12
Gravnummer:1 D2 137-138

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta