Emma Sofia Andersson

Födelsedatum:1889-07-17
Dödsdatum:1973-05-15
Gravnummer:1 D2 47-48

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta