Ernst Gottfrid Mohlin

Födelsedatum:1880-02-04
Dödsdatum:1962-09-10
Gravnummer:1 D2 17-19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta