Ernst Magni Johansson

Födelsedatum:1890-08-03
Dödsdatum:1965-05-06
Gravnummer:1 D2 155-156

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta