Frans Gustav Andersson

Födelsedatum:1904-06-17
Dödsdatum:1963-07-04
Gravnummer:1 D2 42-43

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta