Frans Oskar Andersson

Födelsedatum:1884-05-05
Dödsdatum:1976-08-16
Gravnummer:1 D2 60-61

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta