Hans Bertil Hjertqvist

Födelsedatum:1959-06-11
Dödsdatum:2007-11-19
Gravnummer:1 D2 139-140

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta