Ingvar Eskil Fritiof Nyblom

Födelsedatum:1921-07-24
Dödsdatum:1965-11-27
Gravnummer:1 D2 160-161

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta