Johan Folke Petersson

Födelsedatum:1912-07-14
Dödsdatum:1978-06-28
Gravnummer:1 D2 9-10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta