Karl August Folke Sandgren

Födelsedatum:1901-08-23
Dödsdatum:1962-12-04
Gravnummer:1 D2 31-32

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta