Karl Axel Folke Axelsson

Födelsedatum:1903-11-13
Dödsdatum:1964-06-08
Gravnummer:1 D2 82-83

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta