Karl Håkan Bertil Bergfelt

Födelsedatum:1956-05-19
Dödsdatum:1986-06-26
Gravnummer:1 D2 155A-155B

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta