Kerstin Aldora Elise Nilsson

Födelsedatum:1909-02-06
Dödsdatum:2003-07-18
Gravnummer:1 D2 113-114

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta