Klas Herman Karlsson

Födelsedatum:1887-11-21
Dödsdatum:1965-08-24
Gravnummer:1 D2 145-146

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta