Knut Olof Vallentin Malmkvist

Födelsedatum:1914-03-30
Dödsdatum:1963-10-10
Gravnummer:1 D2 56-57

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta