Leif Hedlund

Födelsedatum:1941-12-05
Dödsdatum:2012-07-05
Gravnummer:1 D2 78

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta