Mauro Marini

Födelsedatum:1943-09-07
Dödsdatum:1986-11-02
Gravnummer:1 D2 133A-133B

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta