Mina Molander

Födelsedatum:1877-10-22
Dödsdatum:1964-07-11
Gravnummer:1 D2 73

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta