Naemi Adina Nilsson

Födelsedatum:1887-08-21
Dödsdatum:1964-10-06
Gravnummer:1 D2 88

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta