Ragnar Stig Alvar Ahl

Födelsedatum:1923-12-25
Dödsdatum:1965-09-26
Gravnummer:1 D2 147-148

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta