Ragnar Teodor Nilsson

Födelsedatum:1898-03-29
Dödsdatum:1964-10-09
Gravnummer:1 D2 133-134

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta