Rut Hilda Kristina Malm

Födelsedatum:1886-05-04
Dödsdatum:1965-03-16
Gravnummer:1 D2 124-126

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta