Rut Linnéa Johansson

Födelsedatum:1906-09-24
Dödsdatum:1994-04-28
Gravnummer:1 D2 66A-66B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta