Stig Göran Sigvard Aronsson

Födelsedatum:1938-02-25
Dödsdatum:2018-04-07
Gravnummer:1 D2 17-18

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta