Stina Olsson

Födelsedatum:1915-11-14
Dödsdatum:2022-12-15
Gravnummer:1 D2 162-163

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta