Sture Fridolf Karlsson

Födelsedatum:1919-02-22
Dödsdatum:1961-06-13
Gravnummer:1 D2 13-14

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta