Bror Anton Teodor Ahlberg

Födelsedatum:1906-12-21
Dödsdatum:1990-12-23
Gravnummer:1 H2 138-139

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta