Göte John Lennart Ahl

Födelsedatum:1920-06-03
Dödsdatum:2008-12-14
Gravnummer:1 H2 198-199

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta