Ingegerd Birgit Maria Andersson

Födelsedatum:1917-06-28
Dödsdatum:1990-05-17
Gravnummer:1 H2 117-118

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta