Olga Eva Margareta Almkrantz

Födelsedatum:1922-03-02
Dödsdatum:1991-05-15
Gravnummer:1 H2 105

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta