Pierre Henrik Ahl

Födelsedatum:1980-04-23
Dödsdatum:2003-04-09
Gravnummer:1 H2 184

Hitta till kyrkogården / församlingen

ALVESTA FÖRSAMLING

BOX 177
34222 ALVESTA

0472-177 70

alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/alvesta