Sven Olof Artur Svensson

Födelsedatum:1920-03-13
Dödsdatum:2012-10-21
Ort:Ålerud
Gravnummer:5 N 1 342-343

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ÅMÅLS FÖRSAMLING

BOX 8
66221 ÅMÅL

0532-607850

www.svenskakyrkan.se