Börje Erik Gustaf Andersson

Födelsedatum:1928-08-19
Dödsdatum:2020-02-18
Gravnummer:5 N 7 72

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

ÅMÅLS FÖRSAMLING

BOX 8
66221 ÅMÅL

0532-607850

www.svenskakyrkan.se