Anna Gustafsson

Födelsedatum:1896-05-30
Dödsdatum:1967-08-14
Gravsatt:1967-08-19
Ort:Färed
Område: I
Gravnummer:FÄ I 1, 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Färeds kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad