Karl Andersson

Födelsedatum:1875-08-11
Dödsdatum:1951-12-21
Gravsatt:1951-12-28
Ort:Färed
Område: I
Gravnummer:FÄ I 27, 28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Färeds kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad