Sanfrid Eklind

Födelsedatum:1900-07-21
Dödsdatum:1922-01-22
Gravsatt:1922-01-31
Område: I
Gravnummer:FÄ I 16, 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Färeds kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad