Sofia Andersson

Födelsedatum:1853-03-26
Dödsdatum:1931-02-01
Gravsatt:1931-02-11
Ort:Färed
Område: I
Gravnummer:FÄ I 32, 33, 34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Färeds kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad