Anna Maria Henrika Asp

Födelsedatum:1921-04-05
Dödsdatum:2001-10-13
Gravsatt:2002-04-19
Område: P
Gravnummer:HA P 2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Hassle Kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad