Arne Karl Henning Lundvall

Födelsedatum:1927-02-01
Dödsdatum:2016-04-15
Gravsatt:2016-07-06
Ort:Mariestad
Område: P
Gravnummer:HA P 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Hassle Kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad