Elsa Robertsson

Födelsedatum:1917-02-02
Dödsdatum:2009-10-10
Gravsatt:2009-11-21
Ort:Mariestad
Område: P
Gravnummer:HA P 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Hassle Kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad