Isabell Jonsson

Födelsedatum:1984-03-26
Dödsdatum:2007-01-27
Gravsatt:2008-03-20
Ort:Enåsa
Område: P
Gravnummer:HA P 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Hassle Kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad