Örjan Johansson

Födelsedatum:1953-07-09
Dödsdatum:2013-01-13
Gravsatt:2013-07-09
Ort:Agunnaryd
Område: P
Gravnummer:HA P 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Hassle Kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad