Gustaf Adolf Hell

Födelsedatum:1866-06-06
Dödsdatum:1954-08-03
Gravsatt:1954-08-11
Ort:Sjötorp
Område: B
Gravnummer:SJ B 7, 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Amnehärad-Lyrestads pastorat

Lyrestadsvägen 4
548 73 Lyrestad

0501-50002

amneharad-lyrestads.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/amneharad-lyrestad

Sjötorps Kyrkogård

Församlingshemmet
548 73 Lyrestad