Tyra Ingeborg Blomén

Födelsedatum:1912-10-13
Dödsdatum:1949-05-20
Gravsatt:1949-05-28
Ort:Anderstorp
Gravnummer:GK XII 13-14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen