Henning Valdemar Edvardsson

Födelsedatum:1926-04-05
Dödsdatum:2009-02-02
Gravsatt:2009-04-29
Ort:Anderstorp
Gravnummer:NK AL M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen