Thore Josefsson

Födelsedatum:1920-06-02
Dödsdatum:2011-11-17
Gravsatt:2012-03-21
Ort:ANDERSTORP
Gravnummer:NK AL M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen