Nils-Erik Bergh

Födelsedatum:1922-10-11
Dödsdatum:2011-09-15
Gravsatt:2011-10-24
Ort:ANDERSTORP
Gravnummer:NK M M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen